Mobilność Erasmus Plus w sektorze usług osobistych

Sektor usług osobistych oferuje wiele możliwości odbycia stażu w ramach programu Erasmus Plus w różnych firmach. Poznaj główne zawody w tym sektorze | ESPAMOB.

stage service à la personne

Dowiedz się o możliwościach w branży usług osobistych


Sektor ten obejmuje różnorodne zawody związane z wczesnym dzieciństwem, opieką nad osobami starszymi, opieką macierzyńską i pracownikami socjalnymi.

null

Pracownik/czka socjalny/a

Wykwalifikowany pracownik/czka jest odpowiedzialny/a za pomoc i opiekę nad osobami, które utraciły niezależność, cierpią psychicznie i brakuje im wsparcia w codziennym życiu. Staż zagraniczny w tej dziedzinie pozwoli praktykantom na poznanie nowych technik i metod w języku obcym.

null

Pomoc dla osób starszych

Rodzaj opieki nad osobami starszymi różni się w zależności od poziomu samodzielności każdej z nich. Celem wszystkich form opieki jest utrzymanie niezależności tych osób i ułatwienie im życia. Staż zagraniczny pozwoli praktykantom na rozwijanie nowych technik pracy.Świadectwo

Pomoc położnicza

Rolą opiekunki/una jest sprawowanie opieki nad powierzonymi jej dziećmi. Na przykładowy dzień pracy składa się wiele czynności, takich jak towarzyszenie dzieciom w posiłkach, toalecie i spacerach. Staż w obcym kraju pozwoli praktykantce/owi odkryć nowe metody pracy.

null

Wczesne dzieciństwo

Pracownik będzie odpowiedzialny za przyjmowanie i towarzyszenie młodym ludziom w ich codziennych zajęciach. Miejsca praktyk to z reguły placówki takie, jak przedszkola i żłobki. Staż zagraniczny pozwoli praktykantom na poznanie nowych metod pracy.Świadectwo

Często zadawane pytania dotyczące staży w branży usług społecznych


Dlaczego odbyć staż za granicą w sektorze usług społecznych ?

Odbycie stażu za granicą pozwoli praktykantom przede wszystkim odkryć nowe techniki i metody pracy charakterystyczne dla danego kraju. Dodatkowo, będzie to cenne doświadczenie, idealne do zamieszczenia w CV.

Czy można wyjechać za granicę w ramach mobilności, nawet jeśli nie zna się dobrze języka kraju przyjmującego ?

Nie wszyscy praktykanci/tki, którzy/re przyjeżdżają na staż za granicę z Espamob, doskonale posługują się językiem kraju przyjmującego. To wcale nie musi oznaczać, że ​​mobilność się nie powiedzie. To właśnie doświadczenie pomoże Ci odkryć nowy język i pracę, którą lubisz, w innym kraju.

Jaki jest minimalny i maksymalny czas trwania mobilności w sektorze usług osobistych ?

Minimalny czas trwania mobilności w sektorach żywności i napojów wynosi dwa tygodnie. Praktyki trwają zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni, ale nie zawsze. Organizujemy również dłuższe wyjazdy, nawet do sześciu miesięcy.

mobilité métiers service à la personne

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close