Mobilność Erasmus+ w sektorze rolnictwa, architektury krajobrazu i jeździectwa

Sektor rolnictwa, ogrodnictwa, architektury krajobrazu i jeździectwa oferuje staże Erasmus+ w firmach. Poznaj główne zawody w tym sektorze | ESPAMOB.

mobilité agriculture

Dowiedz się o możliwościach kariery w rolnictwie, ogrodnictwie, architekturze krajobrazu i jeździectwie


Sektor ten obejmuje różne zawody związane z produkcją zwierzęcą i roślinną, ogrodnictwem, kwiaciarstwem, architekturą krajobrazu, konserwacją terenów zielonych oraz zawody stajennego i kowala.

null

Produkcja zwierzęca

Pracownik/czka posiada kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego z hodowlą zwierząt. Zna wszystkie aspekty hodowli zwierząt, czyli ich wzrost, żywienie i rozmnażanie. Staż za granicą pozwoli praktykantom na zdobycie nowych umiejętności.

Produkcja roślinna

Pracownik/czka zajmuje się doradzaniem rolnikom w produkcji rolnej. Dobiera również rośliny, badając glebę i klimat. Staż zagraniczny w tej dziedzinie umożliwi młodym praktykantom poznanie nowych technik rolniczych.

Ogrodnictwo

Ogrodnik/czka jest odpowiedzialny/a za wszystkie czynności związane z uprawą roślin jadalnych, ziół i warzyw. Może również obserwować rynek, aby zidentyfikować potencjalnych klientów. Staż w tej dziedzinie pozwoli praktykantom na poznanie nowych technik w języku obcym.

null

Kwiaciarka/Kwiaciarz

Kwiaciarka musi umieć sprzątać, odbierać i znać procedury przechowywania kwiatów. Wykonuje również inne czynności, takie jak podlewanie, pielęgnacja i ścinanie kwiatów i krzewów. Staż zagraniczny umożliwi młodym praktykantom/tkom rozwijanie nowych technik.

null

Architektura krajobrazu

Profesjonalista/tka pracuje na podstawie przekazanych mu/jej planów pracy. Sieje i sadzi, przygotowując glebę i zabezpieczając ją plandekami. Staż w tej dziedzinie pozwoli praktykantowi na poznanie nowych technik zawodu za granicą.

null

Technik/czka konserwacji terenów zielonych

Profesjonalista/tka posiada wiedzę fachową w zakresie konserwacji krajobrazu, na przykład, jak obchodzić się z trawnikami za pomocą zmotoryzowanego sprzętu. Staż w tej dziedzinie umożliwi młodym praktykantom poznanie nowych metod w obcym kraju.

null

Stajenny/a

Profesjonalista/tka zajmuje się końmi i ich podstawową pielęgnacją: szczotkowaniem sierści, czyszczeniem kopyt, zmianą boksów i karmieniem. Staż zagraniczny w tej dziedzinie pozwoli praktykantowi na poznanie nowych technik. Świadectwo

null

Kowal/ka

Profesjonalista/tka zabezpiecza racice i kopyta koni, czyszcząc i pielęgnując je każdego miesiąca, przed wykonaniem i dopasowaniem nowych podków. Dba również o ogólny stan zdrowia koni. Staż zagraniczny pozwoli praktykantowi na poznanie nowych technik. Świadectwo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące staży w sektorze rolniczym, krajobrazowym i jeździeckim


Dlaczego odbyć staż za granicą w zawodach: rolnictwo, ogrodnictwo, ogrodnictwo i jeździectwo ?

Po pierwsze, odbycie stażu za granicą pozwoli praktykantom na poznanie nowych technik i metod specyficznych dla obcego kraju. Dodatkowo, będzie to cenne doświadczenie do zamieszczenia w CV.

Czy można wyjechać za granicę w ramach mobilności, nawet jeśli nie zna się dobrze języka kraju przyjmującego ?

Nie wszyscy praktykanci/tki, którzy/re przyjeżdżają na staż za granicę z Espamob, doskonale posługują się językiem kraju przyjmującego. To wcale nie musi oznaczać, że ​​mobilność się nie powiedzie. To właśnie doświadczenie pomoże Ci odkryć nowy język i pracę, którą lubisz, w innym kraju.

Jaki jest minimalny i maksymalny czas trwania mobilności w rolnictwie, ogrodnictwie, architekturze krajobrazu i jeździectwie ?

Minimalny czas trwania mobilności w sektorach rolnictwa, ogrodnictwa, architektury krajobrazu i jeździectwa wynosi dwa tygodnie. Praktyki trwają zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni, ale nie zawsze. Organizujemy również dłuższe wyjazdy, nawet do sześciu miesięcy.

mobilité équin

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close