Polityka prywatności


Strony należące do Espamob.com (zwanych łącznie w tym dokumencie „Espamob.com”) odnoszą się do stron znajdujących się na serwerze Espamob.com/eu, Espamob.com/fr, Espamob.com/it, Espamob.com/plj, Espamob.com/de i innych związanych z nimi domenami i subdomenami.

Użytkownicy odwiedzający stronę internetową


Podobnie jak większość operatorów witryn, Espamob.com zbiera dane nie osobowe, które przeglądarki internetowe i serwery zazwyczaj udostępniają, takie jak typ przeglądarki, preferowany język, miejsce, a także datę i czas każdej wizyty. Celem Espamob.com jest  zbieranie informacji identyfikujących użytkowników, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny Espamob.com. W uzasadnionych przypadkach Espamob.com może wykorzystać danie nie osobowe, poprzez stworzenie raportu na temat trendów użytkowania na swojej stronie internetowej.

Espamob.com zbiera także potencjalne dane osobowe, takie jak protokół internetowy (IP). Espamob.com nie korzysta z tych informacji w celu identyfikacji swoich gości i nie ujawnia takich informacji, w sytuacjach innych niż opisano poniżej.

Zbieranie informacji umożliwiających identyfikację


Niektórzy uzytkownicy odwiedzający Espamob.com wybierają interakcję z Espamob.com w sposób, który wymaga gromadzenie danych osobowych, które wpływa na ilość i rodzaj informacji jakie Espamob.com gromadzi w zależności od charakteru oddziaływania. Na przykład, możemy poprosić użytkowników, którzy korzystają z naszych forów o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. W każdym przypadku, Espamob.com zbiera takie informacje jedynie o ile jest to konieczne lub wskazane do osiągnięcia celu interakcji odwiedzającego z Espamob.com. Espamob.com nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację innych niż opisane poniżej. A użytkownicy zawsze mogą odmówić udzielenia informacji umożliwiających identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić wykonywanie niektórych czynności związanych ze stroną internetową.

Zgromadzone statystyki


Espamob.com może zbierać statystyki dotyczące zachowań użytkowników na swoich stronach internetowych. Na przykład, Espamob.com może ujawnić, ile plików zostało pobranych lub stwierdzić, które wtyczki są najbardziej popularne na podstawie kontroli usługi internetowej stosowanej przez instalacje Espamob do sprawdzania nowych wersji Espamob i wtyczek. Espamob.com nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację użytkowników od tych opisanych poniżej.

Ochrona niektórych informacji umożliwiających identyfikację


Espamob.com ujawnia potencjalnie osobiście identyfikację i dane osobowe tylko do tych swoich pracowników, kontrahentów i organizacji stowarzyszonych, że (i) muszą wiedzieć, że informacje w celu przetworzenia go w imieniu Espamob.com lub świadczenia usług dostępnych w Espamob.com, oraz (ii), które postanowiły nie ujawniać go innym. Niektóre z tych pracowników, wykonawców oraz organizacji afiliowanych mogą znajdować się poza granicami kraju; za pomocą Espamob.com, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych informacji do nich. Espamob.com nie będzie wynająć lub sprzedać potencjalnie osobiście identyfikację i dane osobowe dla każdego. Inne niż do swoich pracowników, kontrahentów i organizacji stowarzyszonych, jak opisano powyżej, Espamob.com ujawnia potencjalnie osobiście identyfikację i dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy Espamob.com wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie racjonalnie konieczne do ochrony własności lub praw Espamob.com, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Espamob.com i dostarczyły swój adres e-mail, Espamob.com może czasami wysłać e-mail do powiedzenia na temat nowych funkcji, zabiegać o swoją opinię lub po prostu zachować się na bieżąco z tym, co się dzieje z Espamob.com i naszych produktów. Jesteśmy przede wszystkim skorzystać z naszego bloga, aby komunikować się z tego typu informacji, więc możemy spodziewać się utrzymania tego typu e-mail do minimum. Jeśli wyślesz do nas zapytanie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wsparcia jednego z naszych mechanizmów sprzężenia zwrotnego), zastrzegamy sobie prawo do publikowania go, aby pomóc nam wyjaśnić, czy odpowiedzieć na żądanie lub pomóc nam wsparcie innych użytkowników. Espamob.com podjął wszelkie środki niezbędne do uzyskania ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie osobiście identyfikację i dane osobowe.

Ciasteczka


Cookie jest ciągiem informacji, że strona przechowuje na komputerze użytkownika, a przeglądarka odwiedzającego udostępnia na stronie internetowej za każdym razem powraca gości. Espamob.com wykorzystuje cookies, aby pomóc Espamob.com identyfikować i śledzić odwiedzających, ich wykorzystanie Espamob.com oraz ich stronie internetowej dostęp preferences.Espamob.com Użytkownicy, którzy nie chcą lub ciasteczka zostały umieszczone na swoich komputerach powinny określać swoje przeglądarki, aby odmówić ciasteczka przed użyciem Espamob.

Privacy Policy Changes


Although most changes are likely to be minor, Espamob.com may change its Privacy Policy from time to time, and in Espamob.com’s sole discretion. Espamob.com encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.