STAŻE ZAWODOWE W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W Espamob’ oferujemy staże w profesjonalnych firmach szkoleniowych zlokalizowanych w Hiszpanii. Dzięki programowi Erasmus+, Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz innym dotacjom krajowym, regionalnym i lokalnym firmy goszczące nie muszą ponosić żadnych kosztów finansowych.

Chez Espamob’W Espamob’ zapewniamy uczestnikom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i repatriacji, ubezpieczenie medyczne w razie wypadku przy pracy oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ważną przez cały czas trwania programu mobilności. Praktyki w firmach zajmujących się szkoleniami zawodowymi w Hiszpanii są prawnie uregulowane dzięki oficjalnym europejskim dokumentom, za których podpisanie jest odpowiedzialny zespół Espamob’ (Porozumienie o programie zajęć, Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności i Europass). Firma przyjmująca zapewnia również o obecności opiekuna praktyk przez cały okres mobilności.W Espamob’ sami selekcjonujemy firmy przyjmujące, aby zagwarantować idealne dopasowanie między firmą, a kandydatem na praktykanta. Dążymy do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb szkoleń zawodowych i regularnych obserwacji studentów, tak aby każda mobilność była sukcesem.

Dowiedz się o wszystkich programach mobilności i stażach na szkolenia zawodowe!

Sektor żywienia i napojów

stage métier bouche

W Espamob’ dobieramy naszych partnerów tak, aby zaoferować Ci różnorodność kursów szkoleniowych w różnych sektorach przemysłu spożywczego. Chcesz wiedzieć więcej?

Sektor usług

mobilité tertiaire

W Espamob’ dobieramy naszych partnerów tak, aby oferować Ci różnorodne staże w różnych sektorach branży usługowej. Chcesz wiedzieć więcej?

Branża budowlana

mobilité btp

W Espamob’ dobieramy naszych partnerów tak, aby oferować Ci wachlarz praktyk w różnych sektorach budownictwa. Chcesz wiedzieć więcej?


opieki i usług społecznych

stage service à la personne

W Espamob’ dobieramy naszych partnerów tak, aby oferować Ci różnorodne staże w sektorach składających się na branżę opieki i usług społecznych. Chcesz wiedzieć więcej?

Sektor rolniczy i jeździecki

stage équin

W Espamob’ dobieramy naszych partnerów tak, aby oferować Ci różnorodne staże w sektorach, które składają się na zawody rolnicze i związane z hodowlą koni. Chcesz wiedzieć więcej?

Hotelarstwo i gastronomia

stage restauration

Z Espamob’ wybieramy naszych współpracowników tak, aby zaoferować Ci różnorodne staże w sektorach, które składają się na branżę hotelarską. Chcesz wiedzieć więcej?


Branża motoryzacyjna

Automotive Industry and Vehicle Maintenance

W Espamob’ wybieramy naszych współpracowników tak, aby oferować Ci różnorodne staże w różnych sektorach, z których składa się przemysł motoryzacyjny. Chcesz wiedzieć więcej?

Zawody informatyczne

mobilité multimédia

Z Espamob’ wybieramy naszych partnerów tak, aby zaoferować Ci liczne staże w sektorach, które składają się na branżę IT i multimediów. Chcesz wiedzieć więcej?

Zawody w kosmetycznej

stage métier beauté

W Espamob’ wybieramy naszych partnerów tak, aby oferować Ci różnorodne staże w różnych sektorach branży kosmetycznej. Chcesz wiedzieć więcej?


Zawody w sektorze usług medycznych

mobilité santé

W Espamob’ wybieramy naszych współpracowników tak, aby oferować Ci różnorodne staże w różnych sektorach składających się na usługi medyczne. Chcesz wiedzieć więcej?

Zawody w sektorze higieny

mobilité hygiène stérilisation

W Espamob’ wybieramy naszych współpracowników tak, aby oferować Ci różnorodne szkolenia w różnych sektorach składających się na zawody związane z higieną. Chcesz wiedzieć więcej?

Posłuchaj opinii uczestników


Często zadawane pytania dotyczące praktyk


Dlaczego zdecydować się na mobilność Erasmus+ za pośrednictwem agencji mobilności ?

Organizując mobilność Erasmus+ za pośrednictwem agencji, takiej jak Espamob’, pozwalasz nam przeprowadzić Cię przez proces przygotowania i realizacji całego przedsięwzięcia. Towarzyszymy Ci od początku do końca, nadzorując Twoją mobilność.

Gdzie zorganizować mobilność Erasmus Plus z Espamob’ ?

Mobilności, które organizujemy, odbywają się w Hiszpanii. Espamob’ to agencja z siedzibą w Barcelonie w Hiszpanii, więc większość naszych partnerów znajduje się w tym kraju, w miastach takich jak Barcelona i ​​Walencja oraz na Wyspach Kanaryjskich i Balearach.

Z jakim wyprzedzeniem organizuje się mobilności Erasmus+ ?

Nie ma określonego terminu, ale im wcześniej zaczniesz, tym lepiej będzie można się zorganizować. Aby dać ci jakieś wyobrażenie, większość szkół kontaktuje się z nami z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem.

départ de voyage

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close