Mobilność Erasmus Plus w sektorze usług

Sektor usług oferuje wiele możliwości odbycia stażu w ramach programu Erasmus Plus w różnych firmach. Poznaj główne zawody w tym sektorze | ESPAMOB.

mobilité tertiaire

Dowiedz się o możliwościach w sektorze usług


Sektor ten obejmuje różnorodne zawody związane ze sprzedażą, handlem, recepcją, zarządzaniem, administracją, marketingiem i komunikacją, a wraz z postępującą ewolucją coraz bardziej się unowocześnia.

Sprzedaż

Sprzedawca/czyni przyjmuje i doradza klientom. Pobiera także opłatę, dostarcza klientowi informacji i rejestruje sprzedaż z całego dnia. Staż zagraniczny pozwoli praktykantom na poznanie nowych technik sprzedaży w języku obcym. Świadectwo

Handel

Sprzedawca/czyni jest odpowiedzialny/a za rozwój, generowanie i dynamizowanie sprzedaży firmy, wykorzystując różne metody pozyskiwania nowych klientów i rozwijania relacji z dotychczasowymi. Staż w tej dziedzinie pozwoli praktykantom na poznanie nowych technik sprzedaży w innym kraju.Świadectwo

Recepcja

Recepcjonistka/ta jest w stałym kontakcie z klientami, odpowiadając za ich przyjmowanie i informowanie. Musi zawsze dawać jak najlepszy wizerunek firmy. Staż pozwoli praktykantom rozwinąć nowe umiejętności w języku obcym.Świadectwo

Zarządzanie i administracja

Pracownik/czka zajmuje się wszystkimi sprawami administracyjnymi w firmach, stowarzyszeniach czy samorządach, takimi jak dokumentacja związana z zarządzaniem komercyjnym. Staż zagraniczny pozwoli młodym ludziom rozwijać nowe techniki zawodu.

Marketing

Pracownik/czka wdroży konkretną strategię promocji produktu Twojej firmy. Wcześniej muszą zostać przeprowadzone badania marketingowe, aby lepiej zrozumieć rynek. Staż za granicą pozwoli młodym ludziom rozwinąć nowe umiejętności marketingowe.

Komunikacja

Sektor ten wymaga wielu kompetencji, takich jak organizacja, kreatywność i umiejętności interpersonalne. Profesjonalista musi być w stanie dotrzeć do wszystkich odbiorców i umieć dobrze pisać. Staż umożliwi praktykantowi/tce zdobycie nowych umiejętności za granicą.Świadectwo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące staży w sektorze usług


Dlaczego odbyć staż za granicą w sektorze usług ?

Odbycie stażu za granicą pozwoli praktykantom przede wszystkim odkryć nowe techniki i metody pracy charakterystyczne dla danego kraju. Dodatkowo, będzie to cenne doświadczenie, idealne do zamieszczenia w CV.

Czy można wyjechać za granicę w ramach mobilności, nawet jeśli nie zna się dobrze języka kraju przyjmującego ?

Nie wszyscy praktykanci/tki, którzy/re przyjeżdżają na staż za granicę z Espamob, doskonale posługują się językiem kraju przyjmującego. To wcale nie musi oznaczać, że ​​mobilność się nie powiedzie. To właśnie doświadczenie pomoże Ci odkryć nowy język i pracę, którą lubisz, w innym kraju.

Jaki jest minimalny i maksymalny czas trwania mobilności w sektorze usług ?

Minimalny czas trwania mobilności w sektorze usług to dwa tygodnie. Praktyki trwają zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni, ale nie zawsze. Organizujemy również dłuższe wyjazdy, nawet do sześciu miesięcy.

stage tertiaire

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close