Zobacz zrealizowane przez nas projekty erasmus

Nasz zespół ekspertów Espamob’ od lat realizuje projekty europejskie w różnych dziedzinach. Naszym celem jest nieustanny rozwój naszych usług i jakości praktyk, które oferujemy instytucjom partnerskim. Dzięki wieloletniej pracy udało nam się rozwinąć sieć firm partnerskich, które są gotowe zapewnić odpowiedni tryb kształcenia dostosowany do zdolności językowych i doświadczenia uczestników. Każdy projekt erasmus traktujemy indywidualnie. Dlatego też ważny jest dla nas kontakt z przedstawicielami instytucji wysyłających którzy pomagają nam odpowiednio zdefiniować miejsca praktyk, profile uczestników i możliwości, które możemy zaproponować w Hiszpanii. W celu zagwarantowania jak najlepszej komunikacji oferujemy możliwość konsultacji z Polskim konsultantem, który ułatwi komunikację międzynarodową i udzieli niezbędnych porad po polsku.

Twój projekt europejski krok po kroku


1. Skontaktuj się z nami
2. Dopasowanie firm przyjmujących
3. Przygotowanie mobilności
4. Przyjęcie grupy
5. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów
6. Ewaluacja projektu
7. Upowszechnianie projektu
PL - Our Experience

1. Skontaktuj się z nami

Przed aplikacją skontaktuj się z naszym polskim konsultantem aby dokonać ewaluacji projektu i odpowiednio zdefiniować miejsca praktyk zawodowych.
PL - Our Experience

2. Dopasowanie firm przyjmujących

Kiedy projekt zostanie zaakceptowany, nasz zespół dokona analizy profili uczestników projektu aby dopasować firmy przyjmujące i przygotować odpowiednią dokumentację.
PL - Our Experience

3. Przygotowanie mobilności

Nasz zespół zaprezentuje odpowiednie opcje zakwaterowania, wyżywienia, transportu publicznego, programu kulturalnego i transportu z i na lotnisko. Istnieje możliwość organizacji wizyty przygotowawczej.
PL - Our Experience

4. Przyjęcie grupy

Pierwszego dnia odbierzemy grupę z lotniska i zorganizujemy pierwszy dzień praktyk. W trakcie spotkania nasi konsultanci udzielają wszelkich informacji na temat pobytu, aby grupa czuła się bezpiecznie.
PL - Our Experience

5. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów

W trakcie projektu jesteśmy w stałym kontakcie z firmami przyjmującymi i grupą oraz monitorujemy praktyki zawodowe wszystkich uczestników. Zajmujemy się administracyjnymi kwestiami projektu organizując niezbędne dokumenty i asystujemy w przypadku ewentualnych problemów powstałych w trakcie pobytu grupy.
PL - Our Experience

6. Ewaluacja projektu

Pod koniec projektu pomagamy zebrać dokumenty potwierdzające praktyki zawodowe za granicą oraz ewaluację uczestników.
PL - Our Experience

7. Upowszechnianie projektu

Po zamknięciu projektu w Hiszpanii pomagamy upowszechniać efekty zrealizowanych praktyk zawodowych przy pomocy publikacji dostępnych materiałów zebranych w trakcie pobytu grupy za granicą.
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"false","autoplayInterval":"3000","speed":"300","fade":"false","adaptiveheight":"true","slidestoshow":"3","first_slide":"0"}

Jak podjąć współpracę z Espamob?


Jeżeli Twój projekt został zaakceptowany przez Agencję Narodową:

Espamob’ zaadaptuje się do wymagań założonych w projekcie. Jesteśmy mobilni w obliczu potrzeby zmiany partnera organizując projekty z krótkim wyprzedzeniem.  

Jakie informacje są niezbędne do organizacji projektu?

  • Program edukacyjny uczestników
  • Wiek i inne niezbędne dane o uczestnikach
  • Liczba uczestników i profesorów towarzyszących
  • Daty przylotu i wylotu
  • Pozostałe informacje,które uznane zostaną za istotne.

Jeśli chcesz aplikować na nowy projekt jako partner Espamob:

Możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów przy pisaniu wniosku. Po konsultacji pomysłu i przedstawienia ogólnych idei projektu pomożemy Ci zdefiniować podstawowe założenia i opisu mobilności w Hiszpanii oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty.

Jaki jest szacowany budżet mojego projektu? Sprawdź!

Często zadawane pytania

Eksperci Espamob’ są otwarci na różnego typu projekty. Nasze doświadczenie opiera się głównie na projektach erasmus plus, z którymi pracujemy w ramach akcji organizowanych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży w działaniu i pojedynczych projektach ze szkolnictwem wyższym. Jesteśmy również otwarci na wszelkie inicjatywy z pozostałych funduszy europejskich z Europejskich Funduszy Społecznych z którymi pracowaliśmy przy projektach typu POWER i POKL. Nasi konsultanci są otwarci na wszelkie propozycje związane z sektorem zatrudnienia młodych ludzi, studentów i tkzw. NEETs czy też wymiany kadry nauczającej.

Zakres obowiązków definiowany jest z każdą instytucją przed przystąpieniem do projektu, ale w większości mobilności Espamob zobowiązuje się:

   Podjąć konieczne działania w celu przygotowania, realizacji i skutecznego prowadzenia praktyk zawodowych, zgodnie z zasadami i celami programu praktyk objętego Umową podpisaną pomiędzy Narodową Agencją a Organizacją Wysyłającą ;

   Dokonać doboru zakładów pracy i zapoznania uczestników z pracodawcami, u których będą odbywali zajęcia praktyczne, przedstawić pracodawcom niezbędne dokumenty oraz profile uczestników biorących udział w projekcie ;

   Zapewnić uczniom pomoc organizacyjną i nadzór opiekuna, szczególnie w przypadkach występowania trudności m.in. w kontaktach z pracodawcami lub rozbieżnościami pomiędzy założeniami programu a wykonywanymi przez uczniów czynnościami w miejscu pracy ;

   Zapewnić uczniom w czasie realizacji praktyk zawodowych wsparcia koordynatora według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika ;

   Podjąć konieczne kroki zapobiegające i zmniejszające ryzyko wypadku ucznia w związku z realizacją praktyk zawodowych

   Przywitać i odebrać uczestników praktyk z miejsca przyjazdu ; zorganizować uczestnikom transport z lotniska do miejsca zakwaterowania i z powrotem na lotnisko w dniu wyjazdu ;

   Zapewnić uczniom i opiekunom odpowiednie zakwaterowanie

   Zapewnić wyżywienie  uczestnikom w trakcie całego pobytu, zgodnie z ustaleniami

   Zapewnić uczestnikom bilety transportu lokalnego

–  Zorganizować transport do miejsc odbywania praktyk oraz podczas wycieczek kulturowych jeśli potrzeba ;

   Zapewnić uczestnikom przygotowanie kulturowe podczas pobytu, obejmujące wizyty kulturalne, wycieczki i inne dodatkowe atrakcje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stron;

– Dokonywać rozliczeń finansowych całego projektu mobilności.

Jesteśmy elastyczni w kwestii długości czasu trwania projektu, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę wymagania projektu erasmus plus, który zezwala na wyjazdy od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy. Większość szkół zawodowych decyduje się na wyjazdy trzy lub cztero tygodniowe, co pozwala na rozwinięcie podstawowych kompetencji zawodowych i poznania kultury hiszpańskiej.

.

Skontaktuj się z naszym konsultantem, który przybliży Ci szczegóły programu erasmus plus, procedury aplikacyjnej oraz jego wymagań. Możesz również skontaktować się punktem informacji prowadzonym przez Agencję Narodową w Twoim kraju. Jeżeli zdecydujesz się na aplikację z Espamob masz dużą szansę na sukces – 80% projektów złożonych z nami zdobyło fundusze z których zrealizowaliśmy dotychczasowe projekty.

Znajomość języka hiszpańskiego czy też katalońskiego nie jest wymagana, ale bardzo mile widziana. Projekty Europejskie mają na celu poszerzenie znajomości języka, dlatego też zachęcamy instytucje wysyłające do organizacji kursu przygotowawczego przed przyjazdem grupy lub w trakcie pobytu za granicą. W celu prawidłowej komunikacji z pracodawcą uczestnicy powinni mieć komunikatywny poziom języka angielskiego, który pozwoli im na zrozumienie zleconych im zadań i rozmowę z pracodawcą.

Nasze działania w liczbach


0
500

Projektów mobilności zawodowej

0
1500

FIRM PARTNERSKICH

0
12000

uczniów